Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Resultat 2016

Publicerad 2017-01-17

Resultatprognos för 2016 bättre än väntat!

2016 har kännetecknats av en kraftig ökning av verksamheten. Omsättningen blev drygt 35 MSEK. Det är främst försäljning av vattenreningsutrustning och elektriska ångpannor som har ökat. Med den personalrekrytering som har gjorts och som kommer att fortsätta, räknar vi även med en fortsatt expansion under 2017.